Habitatge Unifamiliar. El Pi de Sant Just (Solsonès)

Habitatge Unifamiliar. El Pi de Sant Just (Solsonès)

hus-3_a

PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA. HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT.

Emplaçament: C/ del Duc, 30. El Pi de Sant Just (Solsonès)
Client: Montserrat Bertran i Sala.
Projecte: 2004
Obra: 2005
Superfície: 193 m2
Pressupost: 157.000,00 €