Indústria

logo-adobe20reader003_sectorial_industria_web· Naus industrials. Edificis i instal·lacions industrials.

· Infraestructura industrial per a telecomunicacions.

· Estacions de depuració d’aigües residuals.

· Estudis preliminars i estudis de viabilitat.

· Projectes d’enginyeria bàsica d’obra i instal·lacions.

· Supervisió i direcció tècniques d’instal·lacions.

· Direcció facultativa i tècnica de l’obra.
1 Node Borsa de Barcelona. Barcelona
2 Naus Industrials. Montmeló (Vallès Oriental)