Telecomunicacions

logo-adobe20reader

· Enginyeria i arquitectura bàsica d’obra i d’instal·lacions.

· Projectes constructius.

· Supervisió i direcció d’obra.

· Sistemes d’alimentació ininterrompuda i de contínua.

· Grups electrògens.

· Climatització.

· Coordinació de seguretat i salut.

· Estudis d’impacte ambiental.

· Estudis i projectes de mimetitzacions rurals i urbanes.

· Fotomuntatges.

· Catàlegs d'ordenances.

· Estudis especifics d'enginyeria.