Residencial - Hoteler

008_sectorial_residencial_hoteler_weblogo-adobe20reader· Projectes bàsics i d'execució.

· Llicències d'activitat i mediambientals.

· Direcció facultativa i de l'obra.

· Gestió del Projecte en organismes públics.

· Plans i estudis de Seguretat i Salut.

· Estudis cromàtics.

1 Hotel Juan Miguel. 3*. Granada
2 Hotel Eurostars León. 4*. León
3 Hotel Tartessos. 4*. Huelva
4 Hotel Eurostars Gaudí. 4*. Barcelona
5 Hotel Palacio Valderrábanos. 4*. Ávila